BOOKS IN DUTCH

Dutch Bible Commentary by aControversial Scholar/Politician
(A HANDSOME SET).  Hamelsveld, Ysbrand van.  Korte aanmerkingen over het Oude & Nieuwe Testament voor ongeleerden. [with] De Apokryfe boeken. Amsteldam: Martinus de Bruijn, 1791–98. 8vo (22.7 cm, 8.9"). 9 vols. O.T.: I: [4], 388 pp. II: [4], 396 pp. III: [8], [429]–1011, [1] pp. IV: [4], 624 pp. V: [2], 582 pp. VI: [4], 442, [2], [443]–656, iv pp. Apocr.: [4], 456, [4], 342 pp. N.T.: I: [4], 134, [2], 135–187, [3], 189–282, [2], [283]–514 pp. II: viii, 489, [1] pp.
$2200.00
Click the images for enlargements.
For 18TH-CENTURY BOOKS,  click here.
For BIBLES, TESTAMENTS, *&*
        BIBLE SCHOLARSHIP,  click here.

For SETS,  click here.

New TestamentOld Catholic”
Bible.  N.T.  Dutch. Verhulst. 1825. Het Nieuwe Testament van onzen heere Jesus Christus, vertaelt volgens de gemeyne Latynsche overzettinge ... Brussel: J.-B. Dupon, 1825. 12mo (17.2 cm, 6.75"). [6], 568 pp.
$400.00
Click the images for enlargements.
For BIBLES & TESTAMENTS,  click here.
For CATHOLICA,  click here.

Dutch RepublicanismFor & Against
Court, Pieter de la.  Interest van Holland, ofte, Gronden van Hollands-welvaren. Amsterdam: By Joan. Cyprianus vander Gracht, 1662. Small 8vo (15.5 cm; 6.125"). [8] ff., 267, [5] pp. [with bound at the end] Huygens, Constantijn. Den Herstelden Prins tot Stadt-houder ende Capiteyn Generaal vande Vereenighde Nederlanden, ten dienst ende luyster vande loffelijcke en de wel geformeerde Republijck vande Geunieerde Provincien, &c. tegens de boekjens onlangs uyt gegeven met den naem van Interest van Hollandt, ende stadt-houderlijcke regeringe in Hollandt ... Amsterdam: Voor Joan. Cyprianus vander Gracht, 1663. Small 8vo (15.5 cm; 6.125"). [16], 122, [4], [2 (blank)] pp.
$2750.00
Click the images for enlargements.

A DUTCH Artist's BookMade & Printed in NEW YORK
Grunberg, Arnon.  Verzamelde visite kaartjes. New York: Kunst Editions, 1998. 12mo (18.5 cm; 7.5"). 2 loose leaves (half-title, title) and three booklets).
$400.00
Click the images for enlargements.
For COLLECTED PRESSES & TYPOGRAPHY,  click here.

ImportantMENNONITE Confession
Ris, Cornelis.  De geloofsleere der waare Mennoniten of Doopsgezinden. Hoorn: T. Tjallingius, 1766. 4to (21 cm, 8.25"). [2], xxxiv, xviii, [2], 194 pp.
$1500.00
Click the images for enlargements.
For 18TH-CENTURY BOOKS,  click here.

TeachingLetters & Patriotism Together
[Swildens, Johan Hendrik].  Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche jeugd. Amsterdam: W. Holtrop, 1781. 8vo (21.5 cm, 8.46"). [34], 58, [4] pp.; illus.
$1500.00
Click the images for enlargements.

The First Anglo-Dutch War, New Amsterdam, Prisoner Exchanges, & Much More
United Provinces of the Netherlands.  Verbael gehouden door de Heeren H. van Beverningk, W. Nieupoort, J. van de Perre, en A.P. Jongestal, als gedeputeerden ... van de heeren Staeten generael der Vereenigde Nederlanden, aen de republyck van Engelandt. Gravenhage: By Hendrick Scheurleer, 1725. 4to (25.5 cm; 10"). xx, 416, 415–518, 517–716 pp.
$725.00
Click the images for enlargements.

Scarce Treatise: The Reformation in theNetherlands
Water, Jona Willem te.  Kort verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuwe; benevens eenige verhandelingen dienende tot ophelderinge van de historie der kerk-hervorminge aldaar ... Middelburg: Pieter Gillissen, 1776. 8vo (20.9 cm, 8.25"). [6], xviii, 117, [11] pp.
$875.00
Click the images for enlargements.
For FINE, ATTRACTIVE, & INTERESTING
BINDINGS,  click here .

A Glimpse of Public Policy from theDutch Golden Age
Witt, Johan de.  Resolutien der heeren Staten van Hollandt ende West-Vriesland van consideratie, ende oock voor de toekomende tyden dienende, genomen zedert den aenvangh der bedieninge van den Heer Johan de Witt ... beginnende met den tweeden Augusti 1653. ende eyndigende met den negentiende December 1668. Utrecht: Willem vande Water, 1706. 4to (25.3 cm; 10"). [2] ff., 635, 638–828, [33] pp.
$550.00
Click the images for enlargements.

Click here for a database including
  not in PRB&M's illustrated catalogues . . .

     keywords, e.g. = DUTCH, AMSTE,
     and/or HOLLAND
. . .

probablyexcepting, DUTCHESS?

   Or, GO TO
OUR NEWEST ARRIVALS!

All material © 2021 
 The Philadelphia Rare Books & Manuscripts Company, LLC
PRB&M/SessaBks
PLACE AN ORDER   |   E-MAIL US   |   GO (BACK) TO TOPIC/INTEREST TABLE  
ALL OFFERS SUBJECT TO PRIOR SALE - GOOD HUNTING!