BOOKS IN DUTCH
[ ]

Dutch Bible Commentary by aControversial Scholar/Politician
(A HANDSOME SET).  Hamelsveld, Ysbrand van.  Korte aanmerkingen over het Oude & Nieuwe Testament voor ongeleerden. [with] De Apokryfe boeken. Amsteldam: Martinus de Bruijn, 1791–98. 8vo (22.7 cm, 8.9"). 9 vols. O.T.: I: [4], 388 pp. II: [4], 396 pp. III: [8], [429]–1011, [1] pp. IV: [4], 624 pp. V: [2], 582 pp. VI: [4], 442, [2], [443]–656, iv pp. Apocr.: [4], 456, [4], 342 pp. N.T.: I: [4], 134, [2], 135–187, [3], 189–282, [2], [283]–514 pp. II: viii, 489, [1] pp.
$2200.00
Click the images for enlargements.
For 18TH-CENTURY BOOKS,  click here.
For BIBLES, TESTAMENTS, *&*
        BIBLE SCHOLARSHIP,  click here.

For SETS,  click here.

TRI-LINGUAL Protestant New Testament with aHandsome Engraved Title-page
Bible.  N.T. Polyglot. 1684.  Le Nouveau Testament, c'est a dire La nouvelle alliance de Nostre Seigneur Iesus Christ. The New Testament. of our Lord and Saviour Iesus Christ. Het Nieuwe Testament, ofte alle boeken des nieuwen verbonts onses Heeren Iesu Christi volgens het besluyt der Sinode van Dordrecht inde iare 1618 en 1619. Amsterdam: By de weduwe van Steven Swart, Jacobus vander Deyster, en Aert Dircksz, 1684. 12mo (16.5 cm; 6.5"). [2] ff., 601, [1 (blank) pp.
[SOLD]
Click the images for enlargements.

New TestamentOld Catholic”
Bible.  N.T.  Dutch. Verhulst. 1825. Het Nieuwe Testament van onzen heere Jesus Christus, vertaelt volgens de gemeyne Latynsche overzettinge ... Brussel: J.-B. Dupon, 1825. 12mo (17.2 cm, 6.75"). [6], 568 pp.
$400.00
Click the images for enlargements.
For BIBLES & TESTAMENTS,  click here.
For CATHOLICA,  click here.

In the DUTCH National Library NOT Reported Elsewhere
(Chinoiserie). Verhalen uit China. Met platen. Leiden: P.J. Trap (pr. by H.R. De Breuk), [ca. 1825–45]. 12mo (18.8 cm, 7.4"). vii, [1], 135 (lacking pp. 33/34 & 39/40), [1 (blank)] pp.; 5 col. plts.
$485.00

Click the images for enlargements.

Dutch RepublicanismFor & Against
Court, Pieter de la.  Interest van Holland, ofte, Gronden van Hollands-welvaren. Amsterdam: By Joan. Cyprianus vander Gracht, 1662. Small 8vo (15.5 cm; 6.125"). [8] ff., 267, [5] pp. [with bound at the end] Huygens, Constantijn. Den Herstelden Prins tot Stadt-houder ende Capiteyn Generaal vande Vereenighde Nederlanden, ten dienst ende luyster vande loffelijcke en de wel geformeerde Republijck vande Geunieerde Provincien, &c. tegens de boekjens onlangs uyt gegeven met den naem van Interest van Hollandt, ende stadt-houderlijcke regeringe in Hollandt ... Amsterdam: Voor Joan. Cyprianus vander Gracht, 1663. Small 8vo (15.5 cm; 6.125"). [16], 122, [4], [2 (blank)] pp.
$2750.00
Click the images for enlargements.

A DUTCH Artist's BookMade & Printed in NEW YORK
Grunberg, Arnon.  Verzamelde visite kaartjes. New York: Kunst Editions, 1998. 12mo (18.5 cm; 7.5"). 2 loose leaves (half-title, title) and three booklets).
$400.00
Click the images for enlargements.
For COLLECTED PRESSES
              & TYPOGRAPHY,  click here.

ImportantMENNONITE Confession
Ris, Cornelis.  De geloofsleere der waare Mennoniten of Doopsgezinden. Hoorn: T. Tjallingius, 1766. 4to (21 cm, 8.25"). [2], xxxiv, xviii, [2], 194 pp.
$1500.00
Click the images for enlargements.
For 18TH-CENTURY BOOKS,   click here.

The First Anglo-Dutch War, New Amsterdam, Prisoner Exchanges, & Much More
United Provinces of the Netherlands.  Verbael gehouden door de Heeren H. van Beverningk, W. Nieupoort, J. van de Perre, en A.P. Jongestal, als gedeputeerden ... van de heeren Staeten generael der Vereenigde Nederlanden, aen de republyck van Engelandt. Gravenhage: By Hendrick Scheurleer, 1725. 4to (25.5 cm; 10"). xx, 416, 415–518, 517–716 pp.
$725.00
Click the images for enlargements.

A Dutch Printer's ManualSet Forth & CONSIDERED
Wardenaar, David.  Zetten en drukken in de achttiende eeuw: David Wardenaar's Beschrijving der Boekdrukkunst (1801). Haarlem: Joh. Enschede en Zonen, 1982. 8vo. 610 pp., plts.
$65.00
Click the image for an enlargement.
For BOOKS ABOUT BOOKS,  click here.

Scarce Treatise: The Reformation in theNetherlands
Water, Jona Willem te.  Kort verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuwe; benevens eenige verhandelingen dienende tot ophelderinge van de historie der kerk-hervorminge aldaar ... Middelburg: Pieter Gillissen, 1776. 8vo (20.9 cm, 8.25"). [6], xviii, 117, [11] pp.
$875.00
Click the images for enlargements.
For FINE, ATTRACTIVE, & INTERESTING
               BINDINGS,  click here .

Correspondence in the Dutch Golden Age.  New York Reverts to English Control
Witt, Johan de.  Brieven, geschreven ende gewisselt tusschen den Heer Johan de Witt, raedt-pensionaris en Groot-Segelbewaerder Van Hollandt en West-Vrieslandt; ende de gevolmaghtigden van den staedt der Vereenighde Nederlanden, so in Vranckryck, Engelandt, Sweden, Denemarcken, Poolen, enz. Beginnende met den jaere 1652. tot het jaer 1669. incluys. Gravenhage: Hendrick Scheurleer, 1723–25. 4to (26 cm, 10.25"). 6 vols. I: xxvi, 1 plt., 694 pp. II: [2], 654 pp., [24] ff. III: Engr. frontis., [2], xl, 880 pp. IV: [2], 926, [2] pp. V: [2], xxvii, [1], 568 pp. VI: [2], 614 pp.
[SOLD]
Click the images for enlargements.

A Glimpse of Public Policy from theDutch Golden Age
Witt, Johan de.  Resolutien der heeren Staten van Hollandt ende West-Vriesland van consideratie, ende oock voor de toekomende tyden dienende, genomen zedert den aenvangh der bedieninge van den Heer Johan de Witt ... beginnende met den tweeden Augusti 1653. ende eyndigende met den negentiende December 1668. Utrecht: Willem vande Water, 1706. 4to (25.3 cm; 10"). [2] ff., 635, 638–828, [33] pp.
$550.00
Click the images for enlargements.

Decisions Best Keptfrom Public View
Witt, Johan de.  Secret Resolutien van de edele groot mog. heeren Staten van Holland en Westvriesland genomen zedert den aanvang der bedieninge van den Heer Johan de Witt als Raadpensionaris van den zelven Lande en door denseljden Heer onderscheiden Hyck van de Resolutien van Consideratie, die op zich zelfs een bysonder Werk uitmaken, by een vergadert : Beginnende met den Jaere 1653 en eindigende met dem Jaere 1668. Utrecht: by Willem vande Water, 1717. 4to (25 cm; 10"). 2 vols. I: [4] ff., 622 (i.e., 620) pp., [6] ff. II: [1] f., 687, [1 (blank)] pp., [4] ff.
[SOLD]
Click the images for enlargements.

Dutch Gift Book“for Love & Country”
Women's Almanac.  Almanak voor liefde en vaderland. Voor het jaar 1820. Amsterdam: L. Portman and Beijerinck & Willemsz, [1819]. 16mo (10.9 cm, 4.25"). [18], iv, 155, [1] pp.; 6 plts.
[SOLD]
Click the images for enlargements.
For more of WOMEN's interest,  click here.
For GIFT BOOKS mostly AMERICAN,  click here.

Click here for a database including
  not in PRB&M's illustrated catalogues . . .

     keywords, e.g. = DUTCH, AMSTE,
     and/or HOLLAND
. . .

probablyexcepting, DUTCHESS?

   Or, GO TO
OUR NEWEST ARRIVALS!

All material © 2018 
 The Philadelphia Rare Books & Manuscripts Company, LLC
PRB&M/SessaBks
PLACE AN ORDER   |   E-MAIL US   |   GO (BACK) TO TOPIC/INTEREST TABLE  
ALL OFFERS SUBJECT TO PRIOR SALE - GOOD HUNTING!